Projecten

NIEUW GETEC PARK.EMMEN RICHT ZICH OP CO2-REDUCTIE

Integratie voltooid: Sinds de jaarwisseling 2020/2021 bieden wij onze diensten aan als GETEC PARK.EMMEN. Daarmee is niet alleen qua naam de integratie in de GETEC Groep voltooid. Met de rebranding slaan wij ook de weg in naar een klimaatneutrale energievoorziening van onze klanten.

De GETEC Groep heeft zich ten doel gesteld haar klanten te ondersteunen op hun weg naar een klimaatneutrale productie en energievoorziening. Daartoe biedt GETEC verschillende klimaatneutrale oplossingsconcepten zoals haar Waste2Value aanpak of Green Steam, waarbij nieuwe technologieën en brandstoffen worden geïntegreerd. In de toekomst zal het industriepark gebruik maken van de gezamenlijke investeringsplannen van de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en diverse grote bedrijven om de productie en het transport van groene waterstof uit te breiden. Er bestaan al plannen voor de bouw van waterstofelektrolysers door het consortium GZI next, waarvan het industriepark deel uitmaakt. Voor de energievoorziening van het park is bijvoorbeeld een opeenvolgende toename van de bijmenging van waterstof in de energieproductie van het industriepark denkbaar.

"Ons doel op lange termijn is om GETEC PARK.EMMEN klimaatneutraal te maken en zo een toonaangevend project te creëren voor de energietransitie in Europa. Op middellange termijn willen we het aandeel van fossiel opgewekte warmte en elektriciteit in het park de komende 10 jaar met de helft verminderen, zodat onze klanten hun CO2-voetafdruk aanzienlijk kunnen verkleinen", zegt Udo Lackner, COO van de GETEC Groep.